Having gained a diploma in Media Makeup including special effects at Cassie Lomas Makeup Academy in Manchester, my career has progressed to specialise primarily in bridal makeup, although I am qualified in all aspects.

Classic, elegant and modern looks are what I strive to achieve for all my wedding clients, where they can look back years from now and still love their makeup.

As a Makeup Artist, I know how a good brow can transform any look, and so to complement the makeup side of my business I gained further training in HD Brows at Derma Spa, Milton Keynes. HD Brows is the number one brow treatment in the UK, and clients and celebrities alike love the transformation it gives.

For further examples of my work, and to keep up to date with all the latest offers and news, please follow the link to my Facebook or Instagram page. 

For availability, please contact me on
07470022802 / info@kayevans.co.uk

Wedi cwblhau diploma mewn Colur yn y Cyfryngau yn cynnwys effeithiau arbennig yn Academi Colur Cassie Lomas ym Manceinion, 'rwyf wedi datblygu fy ngyrfa i arbenigo yn benodol mewn colur priodasol, er fy mod yn gymwys ym mhob elfen ar golur.

Colur modern a chlasurol yw fy nod pan fyddaf yn creu edrychiad ar gyfer priodas, lle bydd fy nghleientiaid yn edrych yn ôl ymhen blynyddoedd ac yn parhau i fod wrth eu bodd gyda'u colur. 

Fel Colurydd rwy'n ymwybodol iawn sut gall aeliau newid edrych edrychiad y wyneb yn llwyr, ac felly i ategu at ochr colur fy musnes, fe hyfforddais ymhellach mewn HD Brows yn Derma Spa, Milton Keynes. HD Brows ydy'r brif driniaeth aeliau yn y DU, ac mae cleientiaid ac enwogion fel ei gilydd yn hoffi effaith y driniaeth.

Am esiamplau pellach o fy ngwaith, ac am y cynigion a'r newyddion diweddaraf, dilynwch y linc i fy nhudalen Facebook neu Instagram

Os hoffwch apwymtiad, cysylltwch gyda mi ar 07470022802 / info@kayevans.co.uk