Diolch am eich neges. 'Rwyf ar gyfnod mamolaeth ar hyn o bryd ac ni fyddaf yn gallu ymateb i negeseuon. Fe fyddai'n hysbysu ar fy nghyfrif Instagram / Facebook pan fyddaf 'nôl yn fy ngwaith. 

Hoffwn rannu na fyddaf yn gwneud colur ar gyfer priodasau yn 2018.

Diolch am eich cefnogaeth.
 
-------------

Thank you for your message.  I'm currently taking maternity leave and am not able to respond to messages. I'll share on my Instagram / Facebook accounts when I return to work. 

I'd like to share that I won't be doing wedding makeup during 2018.

Thanks for your support.